Pojištění vstupenek


Spolu s on-line objednávkou vstupenek Vám doporučujeme možnost sjednat si on-line pojištění vstupenek. Stačí pouze po objednání vstupenek v nákupním košíku kliknout na ikonku a částka pojistného se automaticky přičte.

Pojištění se sjednává pro případy, kdy se pojištěný nebude moci z vážných důvodů zúčastnit akce (vážné onemocnění či úraz s hospitalizací, úmrtí, poškození bydliště těsně před konáním akce a další - detailní informace naleznete v pojistných podmínkách).Limitem pro pojištění je cena vstupenky-max.však do výše 50.000,-Kč. U vstupenek v hodnotě 5.000,-Kč a výše je spoluúčast na pojistném plnění 20% z ceny vstupenky. Pojištění se nevztahuje na případy zrušení akce či změny termínu jejího konání. Pojištění nelze sjednat dodatečně, objednávka musí vždy obsahovat kompletní jmenný seznam všech účastníků-návštěvníků akce. Níže naleznete bližší informace k pojištění ve formátu PDF.


Naším partnerem je ERV Evropská pojišťovna.